หน้าจอค้นหาข้อมูล OKD
       
 
ค้นหาข้อมูล
 
เคลียร์หน้าจอ
 
ออกรายงาน Excel

Drag a column header here to group by that column
ลำดับที่
ดูเอกสาร
รหัส[Filter]
ลำดับเอกสาร[Filter]
วันที่[Filter]
เดือน[Filter]
ปี[Filter]
แผนก[Filter]
สังกัดปัจจุบัน[Filter]
Chief[Filter]
ชื่อเรื่อง[Filter]
ผู้นำเสนอผลงาน[Filter]
แต้มPMS[Filter]
ประเภทของ OKD[Filter]
แต้มรวมที่ได้[Filter]
สถานะการดำเนินการ[Filter]
ฝ่ายที่ดำเนินการ[Filter]
Note[Filter]
ออกสมุดให้แล้ว[Filter]
  
No data to display
          รวมจำนวนเรื่องทั้งหมด = 0.00 แต้ม PMS รวม =  แต้มรวมที่ได้ทั้งหมด =