เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สถานที่
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
CNC 215
HRกาญจนา(ตาล)106
HRวิทวัส(ต้อม)107
HRปนัยดา(เอ้)108
HRจิราภรณ์(ไก่)109
HRชญาดา(ออย) ,ศุภฤทธิ์(โจ๊ก)112
MISอานนท์(อุ้ม) , วสันต์(พี่ไอซ์), ภัทรา(ตูน), วุฒิชัย(ต๋อง)105
MISเสกสรรค์(เสก) , ธนกฤต(เสรี)116
Office QAมุสตอฟา, วิชาญ(ต้น), ดาว, สุรเดช(เนย), โชติกา(ตู่)204
Office ผลิตหัวหน้าฝ่ายและวิศกรผลิต201
Office ผลิตหัวหน้าฝ่ายและวิศวกรผลิต231
Office ผู้จัดการปิยวรรณ(ออ), สัญญา110
Office ผู้จัดการพงษ์พันธ์(จ๊อก)230
Office วิศวกรรมภัทรคม(กอล์ฟ),มนตรี(เอ),วรพงษ์(เซฟ),สรินทิพย์(กิ๊ก)206
Office1 Operatorกมลรัตน์(ออน)100
Pixel Frit 240
Pixel UV 238
QA+Packingสุรสิทธิ์(เก่ง)237
ขายชนกนันท์(แป๋ว)101
ขายสุปรานี(ติ๊ก)102
ขายชุฎา(แมว)103
ขายณฐภัทร(จี๊ด)104
ขายมัลลิกา(แอร์)124
ขายเกษร(ศร)225
คลัง(ห้องเบิกของ)แพรวนภา(เทียน), ธันยลัทธ(ลูกปลา), อรกัญญา(เจี๊ยบ)226
คลัง(ห้องผ้าชั้นลอย)ธนพร(แหม่ม), กิตติวรรณ(เจี๊ยบ)210
คลัง(ห้องฟิล์ม)กมลนิชา(กวาง), คนึงรัตน์(เหมย)233
คลังกระจกเศษ,ตัดนอกแบบ 228
จัดซื้อยุทธนันท์(นันท์), ทิพาวรรณ(เล็ก)111
จัดซื้อโสภณา(แอมป์), ธนาภรณ์(แนน), ณัฐพล (ฟลุ๊ค)113
จัดส่งนันทวัฒน์(แบ๊ว), จันทร์นภา(ต่าย)202
เจียรตั้ง Jemmy ท้ายเครื่องล้าง 229
เจียรนอน DoubleEdge 209
ชั้นลอยผลิตชาตรี(อาร์ต)224
ซ่อมบำรุง 200
ดัดโค้ง 243
ตัด 211
ตัด 216
ถังอัด 212
เทมเปอร์กลาง 232
เทมเปอร์ใหญ่ 214
นวัตกรรมดลพร(เนตร) , กาญจนา(กาญ) ,อมรรัตน์(ก้อย)207
นวัตกรรมK.พลัฎฐ์208
นวัตกรรมอัมพุท(เม้ง) , ทัศน์ชพร(อ๊อฟ)227
บัญชีปาณัสมา(วรรณ)117
บัญชีเกศีนีย์, ภรณ์นภัส(พัช) , แสงดาว(ก้อย)118
บัญชีสถาพร(จอย) , ภรณ์นภัส(พัช)119
บัญชีวราภรณ์(ปอง), บงกช(รี่), ธิดารัตน์(ตา)121
บัญชีอัญชลี(อัญ), กาญจนา(กาญ)247
บัญชีศิร(K.เต้ย)248
ประกบพิเศษ 218
ประกบมือ 234
ประกบลายผ้า 213
ประกบออโต้(ในห้อง) 241
ประกบออโต้(หน้าห้อง) 242
ป้อม รปภ. 125
พ่นทราย 221
วางแผนจิติมา(ต๋อย)203
วางแผนสุพจน์(ปู) , แหวนเพชร(แหวน), สุนันทา(มด)205
วางแผนภคพณ(พณ), วาสนา(ปุ้ย), จิตติศักดิ์(เก่ง), นวรัตน์(ผึ้ง)223
สกรีน 220
ห้องคุณโต้งK.จิรัฏฐ์(คุณโต้ง)222
ห้องผู้บริหารK.อรุณ(คุณโต) , K.ธวัลรัตน์(ซ้อนา), K.จิรัฏฐ์(คุณโต้ง)122
ห้องผู้บริหาร(2)K.จิตนันท์(ซ้อจี๊ด)115
ห้องพยาบาล 236
ห้องหัวหน้ากะ 217
ห้องอบรม(โรงอาหาร) 239
อินซูเลท 219