ค้นหาใบขอคำนวณความแข็งแรงของกระจก
เลขที่เอกสาร   สถานะใบคำนวณ
v
  lblEmpCode            
ชื่อโครงการ   พนักงานขาย   lblAbility            
ชื่อ/บริษัท (ดีไซเนอร์)   วันที่สั่งทำ
v
ถึง
v