แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี   
 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ท่านรู้สึกประทับใจ-พึงพอใจอะไรเป็นพิเศษ ช่วยอธิบาย (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
 
ท่านคิดว่ามีสิ่งใดที่ควรได้รับการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
 
* สำหรับท่านที่กดสละสิทธิ์แล้ว ยังสามารถเข้าไปทำการประเมินใหม่ได้ที่เมนู "แบบสอบถามความพึงพอใจ" ทางด้านซ้ายมือของหน้าล็อกอินเข้าระบบ