แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนกบุคคล ไตรมาส  /  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
 
ขอสละสิทธิ์ไม่ออกความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
 
บันทึกข้อมูล
* สำหรับท่านที่กดสละสิทธิ์แล้ว ยังสามารถเข้าไปทำการประเมินใหม่ได้ที่เมนู "แบบสอบถามความพึงพอใจ" ทางด้านซ้ายมือของหน้าล็อกอินเข้าระบบ