แผนก :
v
               
วันที่ :
v
ถึงวันที่
v
         
รหัสพนักงาน :
         
ชื่อพนักงาน :
           
นามสกุลพนักงาน :
           
เลือกประเภทพนักงาน :  
ค้นหาข้อมูล
 
ออกรายงาน Excel
 
พิมพ์รายงาน
รหัสพนักงาน
ชื่อ
นามสกุล
แผนก
วัน
วันหยุด
วันที่
ลา
เข้า
ออก
เข้า
ออก
เข้า
ออก
ทำงาน (วัน)
OT(นาที)
วันทำงาน(นาที)
วันทำงาน
วันหยุด
1.5,3
2,4
สาย
ขาด
No data to display